Testutrustning

Denna utrustning är avsedd för bestämning av vidhäftningsstyrkan av sprutbetong mot berg och mellan olika betongskikt enligt Svensk Standard SS 13 72 43.

Mer foton och bilder