Injekteringspump 1

Injekteringsmodul med tre pumpar, flöde och tryck.

Mer information och bilder


Injekteringspump 2

Teknisk data: Pump 65.220 HP och AP är fram- och återgående kolvpumpar med direkt anslutning till en backventil i pumpröret. Bottenventilen består av ett säte med en stålkula. Kapacitet: Max injekteringsbruk flöde om 20l/min Max tryck 80 bar. (Hydraulisk driven modell 65220HP)