Effekiv tätning av borrade brunnar

Metod enligt normbrunn 07

  •  Dränk cementpatronen med varmt (ca 25°) vatten ca 10 min.
  • Lyft foderröret något, släpp ned den våta patronen samt lecapluggen, tryck och rotera til bergnivå, slå ned foderröret till stopp.
  • När pluggen krossats och acceleratorn blandats med cementpastan startar härdningen och spalten plomberas.
  • Blås ren borrkronan och börja bergborra efter ca 45 minuter.

Nytt!

Ökad mängd accelerator i cementblandningen ger snabbare härdning.