Nordisk Cementteknik AB utvecklar och tillverkar utrustning för gruv- och anläggningsindustrin.

Kontor och tillverkning i Tierp 120 km norr om Stockholm.

Spetskompetens inom

• Utrustning och metoder för bergförstärkningar
• Återfyllning
• Alla typer av återtätningar med bentonit och cement.
• Höjning av vattenbrunnar/och tätningar av brunnar.
• Återfyllingsentreprenader av energihål.

Gruvor

• Fogning av bergbultar och kablar för att stödja kärn och bergmassor
• Före och efter injektion
• Installation och fogning av bergmekaniska instrument i borrhål
• bergstätning för att förhindra vittring och nedbrytning av berg och jord

Konstruktion

• Injektion i jord och bergmassor
• Fyllningar
• Fogning av bergbultar, ankare och kablar
• Fyllning runt förbetonade ankare och kablar
• Pumpning av fogmassa för grundläggning

Betong

• Mätutrustning
• Temperaturmätinstrument