Mobil utrustning och hydraulisk kraftenhetUtrustning för bergbultning med elhydraulisk kraftenhet (400 V 16 A).Fogningsmixer (volym 100 lit) & hydraulisk kolvpump. Också pneumatiskt drivna modellen finns.Kompakt utrustning för bergbultningPneumatisk-driven mixer och pump.Utrustning för små injektionsjobb.
Mixer + omrörare med hydraulisk kolvpump.